GDPR – Date cu caracter personal

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate si utilizate de noi sunt:

 • Prenume si Nume;
 • Adresa de email;
 • Numar de telefon profesional, direct sau mobil.

Prin acesarea acestei pagini va puteti exercita drepturile dumneavoastra de informare, acces, modificare, stergere, restrictionare a utilizarii, portabilitate, opozitie privind utilizarea, descrise si in sectiunea “Drepturile Dumneavostra” iar modalitatea de colectare a datelor, scopul si temeiul utilizarii acestora, pastrarea si protejarea datelor sunt descrise in sectiunea “Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

Va multumim!

 

Drepturile dumneavoastra

In conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);
 3. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR);
 4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR);
 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
 6. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR);
 7. Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR). Retragerea consimtamantului se va putea exercita in acelasi mediu in care a fost acordat;
 8. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra ne puteti contacta prin email la  office@whitead-media.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal au fost furnizate in urma derularii activitatilor WhiteAd Media, fie de dumneavoastra, fie de un representant al firmei dumneavoastra, sau au fost preluate din spatiul public, dupa cum urmeaza:

 • Completarea online profilului de companie in site-ul WhiteAd Media si mentionarea dumneavoastra in lista de persoane de decizie sau de contact, de catre un reprezentant al firmei dumneavoastra cu rol de administrator sau editor al profilului companiei din site;
 • Completarea profilului de companie in siteul WhiteAd Media si mentionarea dumneavoastra in lista de persoane de decizie sau de contact, de catre un reprezentant al firmei dumneavoastra, in urma derularii unui contract;
 • Completarea si actualizarea telefonica a profilului de companie in site-ul WhiteAd Media si mentionarea dumneavoastra in lista de persoane de decizie sau de contact de catre un reprezentant al firmei dumneavoastra;
 • Completarea si actualizarea a profilului de companie in site-ul WhiteAd Media si mentionarea dumneavoastra in lista de persoane de decizie sau de contact de catre un reprezentant al firmei dumneavoastra in urma unei vizite la sediul companiei a unui reprezentant WhiteAd Media;
 • Participarea dumneavoastra la un eveniment organizat de WhiteAd Media;
 • Participarea dumneavoastra la o campanie telefonica de marketing in cursul careia ati furnizat aceste date;
 • Datele dumneavoastra sunt publice online in site-uri de business sau in retelele sociale cu caracter profesional.

Scopurile prelucrarii datelor personale

Scopurile prelucrarii datelor personale enumerate mai sus sunt urmatoarele:

 • promovarea companiilor, inclusiv a conducerii si a managerilor departamentelor cheie, in cadrul profilelor de companie din site-ul whitead-media.ro cu acces public gratuit,
 • inviterea profesionistilor la conferinte, workshop-uri, seminarii, training-uri, webinarii si alte evenimente similare cu caracter profesional;
 • trimiterea de comunicari comerciale privind produsele si serviciile WhiteAd Media;
 • derularea de campanii de comunicare si marketing pentru WhiteAd Media si pentru clientii acestora, in scopul promovarii de produse si servicii adecvate utilizarii de catre persoanele vizate in activitatea profesionala sau pentru derularea activitatii companiei in care acestea activeaza.

Categoriile de destinatari:

Astfel, pentru a facilita relatiile comerciale intre companii, numele si functia profesionistilor sunt listate in cadrul profilului firmei din site-ul WhiteAd Media de catre administratorul sau editorii desemnati de catre firma, sau de catre reprezentantii WhiteAd Media la indicatia unui reprezentant al firmei.

Destinatarii acestor informatii sunt utilizatorii site-ului WhiteAd Media care doresc sa intre intr-o relatie comerciala cu firma prin intermediul site-ului www.whitead-media.ro.

Informatiile sunt destinate si echipei WhiteAd Media, pentru derularea activitatilor descrise la “Scopurile prelucrarii”.

Pentru indeplinirea unor cerinte legale informatiile pot fi puse la dispozitia la dispozitia autoritatilor publice centrale, locale, autoritati judecatoresti, notari, politie etc. Acest tip de comunicare este ocazional, in functie de situatie.

 

Categoriile de imputerniciti:  Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la scopul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu acesti terti cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

 

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.

 

Transfer in Uniunea Europeana: In scop contractual, WhiteAd Media transfera aceste date in Uniunea Europeana, astfel (mai jos este detaliata tara si indicandu-se motivele pentru efectuarea acestei comunicari de date).

 

Perioada de retentie a datelor: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale.

Nu exista o perioada determinata de retentie a datelor, iar perioada de retentie difera in functie de natura datelor prelucrarii si scopul prelucrarii, insa acestea vor fi tinute pentru o perioada minima de timp, cat sunt necesare atingerii scopului prelucrarii, sau conform prevederilor legale in vigoare. Atunci cand datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare atingerii acestor scopuri, datele cu caracter personal vor fi sterse in conditii de siguranta.

 

Prelucrarea Securizata a datelor personale

Va informam ca datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de catre operatori prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestora impotriva acesului ilicit sau neautorizat. Aceste masuri pot consta in limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea datelor personale, stocarea in medii securizate, etc.